رزومه شخصی استاد

dr
نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه تقی زاده
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) مدیریت
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم